Vanntetting, rehabilitering & beskyttelse av betong

Siden 1969 har Xypex krystallinske teknologi blitt brukt over hele verden for betongtetting, beskyttelse samt forlenge holdbarheten av betong, i alle klima og i en rekke bygge situasjoner. Xypex er spesifisert og anvendt på tusenvis av store betongkonstruksjoner rundt om i verden samt vært representert i Norge siden begynnelsen av 1980

Xypex anbefales til

 

 • Grunnmur

 • Broer

 • Renseanlegg

 • Kloakk kanaler

 • Tunneller

 • Balkonger

 • Parkeringsanlegg

 • Drikkevann reservoarer

 • Svømmebasseng

 • Kummer / pumpesumper

 • Heis sjakter

 • Akvarium

 • Garasjer

 • Alle typer sementbaserte konstruksjoner

Fordeler med Xypex

 

 • Motstår ekstrem hydrostatisk trykk

 • Blir en integrert del av betongmassen

 • Kan forsegle hårfine sprekker opp til 0,4 mm

 • Diffusjonsåpen

 • Meget motstandsdyktig mot aggressive kjemikalier

 • Ikke giftig

 • Krever ikke en tørr overflate

 • Kan ikke punktere eller revne

 • kan påføres på den positive eller den negative side av betongoverflaten

 • Krever ikke beskyttelse under tilbakefylling eller under plassering av stål, netting eller andre materialer

 • Mindre kostbare å anvende enn de fleste andre metoder

 • Ikke utsatt for forringelse

 • Permanent

Hva er Xypex ?

OM XYPEX TEKNOLOGI


Xypex er et ikke giftig, kjemisk behandling for vanntetting og beskyttelse av betong. Xypex primære og mest karakteristiske ytelse trekk er dens enestående evne til å generere en ikke-oppløselig krystallinsk formasjon dypt i porene og kapillærgangene av betong - en krystallinsk struktur som permanent forsegler betong mot inntrenging av vann og andre væsker fra hvilken som helst retning. Xypex krystallinske produkter er tørt pulver som består av Portland sement, silica sand og mange aktive, proprietære kjemikalier.

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Hvorfor Xypex og ikke membran ?

Hvorfor Xypex og ikke membran
Problemet med membraner

Membraner og andre tradisjonelle barrieresystemer som er beregnet på betong er avhengig av god vedhevt til betongoverflaten . Illustrasjonen viser hva som kan skje når overflate-bindingen av en membran er brutt enten ved punktering eller hydrostatisk trykk, har membranen delaminert, åpen trasé gjennom slik at vann og andre skadelige væsker lett kan trenge inn og skade betongen. Beskyttelsen, holdbarheten og den totale integriteten av betongen svekkes, og armeringsstålet blir korrodert.

Xypex krystalliserings løsning

Xypex produkter er utviklet for å fungere i betongen. Xypex kjemikalier trenger dypt inn i porene og kapillærene i betongen, reagerer med biprodukter av sement hydrering og danner en ikke-oppløselig krystallinsk struktur dypt inne betongen. I denne tilstand blir betongen ugjennomtrengelig og hindrer inntrengning av vann fra en hvilken som helst retning, og hindrer de korrosive virkninger av fuktighet og oksidasjon på armeringsstål.

Motstår aggressive kjemikalier

Xypex produkter brukes på mange prosjekter hvor aggressive kjemikalier truer integriteten av betong. Renseanlegg, broer, kjemisk oppdemning strukturer, motorveier og marine miljøer hvor alle har nytte av Xypex krystallinske teknologi og dens evne til å hindre inntrengning av et bredt spekter av kjemikalier, inkludert milde syrer, løsemidler , klorider og etsende materialer. Fordi Xypex er pH bestemt, vil det beskytte betongen mot enhver kjemisk kontakt hvis pH-området er 3,0 til 11,0 konstant kontakt, eller 2,0 til 12,0 ved periodisk kontakt.

Xypex vs membran
Xypex betongtetting
Xypex beskytter betong mot kjemikalier
Motstår hydrostatisk trykk

Reservoarer, svømmebassenger , akvarier, Kloakkrenseanlegg , dammer, marine og en rekke under-bakkenivå strukturer som er utsatt for vann og andre væsker fra enten innsiden eller utsiden av betongen. Fordi Xypex ikke er avhengig av underlagets vedhevt, men i stedet blir en integrert del av betongmassen , er den i stand til å motstå ekstrem hydrostatisk trykk. Uavhengige testresultater har vist at en to-sjikts påføring av Xypex eliminerer lekkasje ved trykk på minst 400 fot / 122 meter

Xypex stopper fukt i betong

Produkter kan kjøpes her

Xypex Concentrate
Xypex Modified
Xypex Patch 'n Plug
Xypex Admix